Класичне ведення бухгалтерського обліку - важка монотонна праця, що включає послідовність обчислювальних операцій, неодноразове повторення однакових дій та систематизацію відомостей. Використання АІС дозволяє миттєво відображати будь-яку інформацію про всю господарську діяльність компанії та іншу документацію. Комп'ютерні технології виключають арифметичні помилки та неточності, допущені через неуважність. Програма не замінює фахівця повністю, але помітно економить час, забезпечуючи умови професійного та оперативного ведення обліку.

Автоматизація управлінського обліку дозволяє уникнути хаотичних витрат, скласти бюджет, планувати прибуток та витрати. Управлінський модуль BAS дозволяє впорядкувати управлінський облік, систематизувати основні показники діяльності компанії, контролювати та своєчасно вносити зміни до бюджету. Економісти та власники компаній – оцінять ефективність роботи з модулем.

Незважаючи на найширший вибір, українські керівники віддають перевагу вітчизняному продукту, адаптованому до умов непередбачуваної зміни законодавчої бази.

Автоматизація – це зростання ефективності та підвищення якості ведення бухгалтерського обліку юридичних осіб. Лише правильна постановка завдання дозволить запустити процес і досягти бажаної мети.

При правильній постановці мети та виконання низки інших вимог, як правило, відбуваються такі помітні перетворення:

 - Упорядкування бухгалтерського обліку. Ручна вибірка оборотів за одним із численних субрахунків займає кілька годин. Автоматизація дозволяє отримати її натисканням двох клавіш виведення даних на екран та роздруківки.

 - Збільшення обсягу вихідних даних прийняття зважених управлінських рішень. Бухгалтерська програма видає аналітику за рахунками у кількох розрізах.

 - Зменшення кількості помилок. Ключовий фактор, оскільки скорочує розмір витрат з оплати пені та штрафів, чия причина у недбалості та неуважності.

 - Оперативність. За традиційного обліку фахівці змушені робити проводки із затримкою, викликаною великим обсягом первинної документації. У цьому зв'язку квартальна і річна звітність здається крайній термін. Із запровадженням АІС поважних причин для запізнення не залишається.

 - Економічність. Практика показала, що оновлення старих бухгалтерських параметрів, серед яких форма первинних документів, план та типова кореспонденція рахунків, дозволяє скоротити базу оподаткування юридичної особи без застосування ризикованих та протизаконних схем.

 - Розподіл інформаційної бази. Великі компанії часто мають складну структуру своїх представництв та підрозділів (магазини, філії, склади, пункти прийому замовлень), що не об'єднуються локальною мережею.