Навчання за кошти державного бюджету:

Факультет №1. Факультет підготовки фахівців для підрозділів досудового розслідування. Спеціальність 081 "Право" термін навчання: 4 роки.

Факультет №3. Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність». Термін навчання: 3 роки.

Навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Факультет №4. Факультет підготовки фахівців права, управління та економічної безпеки.

Спеціальності:

081 «Право». Термін навчання 4 роки.
262 «Правоохоронна діяльність». Термін навчання: 3 роки
281 «Публічне управління та адміністрування» термін навчання: 4 роки
051 «Економіка». Термін навчання: 4 роки
053 «Психологія» термін навчання: 4 роки.