Фінанси – це сукупність економічних відносин, пов’язаних з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни. 
Вони є головним інструментом реалізації державної політики, індикатором рівня економічного розвитку суспільства та інструментом цього розвитку. 
Саме в них зосереджено головні передумови економічного зростання та підвищення добробуту населення. Сучасна економічна криза окреслила цілу низку проблем, властивих як вітчизняному, так і зарубіжному фінансовому сектору економіки. Тому надзвичайно актуальним є пошук ефективних механізмів, спрямованих не лише на відновлення економіки України, а й на забезпечення її стабільного розвитку в умовах різноманітних ризиків, пов’язаних як з внутрішніми  особливостями, так із тенденціями на світових ринках.
Бюджет, податки, позики, інфляція – хто із практиків не стикався з цими категоріями? Не тільки економіст, але й будь-яка освічена людина має володіти тією чи іншою мірою теоретичним фундаментом в галузі фінансової науки. 
Сформувати сучасні знання про сутність фінансів, їх функції, роль в економічному житті суспільства, завдання та основні напрями сучасної фінансової політики Вам допоможе книжкова виставка «Фінанси в сучасній економіці» з циклу «Вивчаємо економічні науки», яка діє у відділі документів із економічних та технічних наук з 04.04 по 17.04.2016 р.
На ній представлені монографії, підручники, навчальні посібники, статті з періодичних видань, які досліджують питання становлення і розвитку фінансової науки, фінансову та фіскальну політику та правові засади їх реалізації, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання і некомерційних організацій, міжнародні фінанси тощо. 
Сподіваємось, виставка зацікавить аспірантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Вона може бути корисна науковцям, фахівцям-практикам та читачам, які цікавляться сучасними проблемами фінансової науки та практики.