Молодь належить до тієї вразливої групи населення, яка найбільш страждає від воєнних дій на сході України і є найбільш мобільною групою серед внутрішньо переміщених осіб. Це в першу чергу стосується студентства та безробітної молоді. 

Вирішення проблеми працевлаштування є важливим і для безробітної молодої людини і для молодих осіб, які вимушено переїхали. 90% внутрішньо переміщених осіб називають основною проблемою, з якою вони стикнулися - це працевлаштування.

Неможливість працевлаштуватися та повною мірою реалізувати свій трудовий потенціал у державі, зумовлює зростання в молодіжному середовищі еміграційних настроїв, які, в основному, стимулюються бажанням тимчасового працевлаштування за кордоном. 

Подолання проблеми зайнятості молоді неможливе без розроблення та втілення відповідного механізму реалізації політики зайнятості молоді, який повинен враховувати прогресивний закордонний досвід.

Актуальним сьогодні залишається покращення можливостей діяльності обласних молодіжних центрів праці. Обласні молодіжні центри праці сьогодні єдині структури, які реалізують державну політику зайнятості молоді.