Аграрний коледж управління і права – структурний підрозділ Полтавської державної аграрної академії, вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації, підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії - один із найстаріших навчальних закладів Полтави, має 60-річну історію. Пройдений нами шлях характеризується вдумливим і творчим осмисленням освітньої діяльності навчального закладу за піввікову історію, наповненням діяльності таким змістом, який забезпечує підготовку фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці в умовах утвердження ринкових відносин. Звертаючись до історії коледжу, віддаємо шану і повагу як колишнім керівникам і в першу чергу – Олійнику Григорію Антоновичу, який очолював коледж майже чверть століття, так і викладачам, які формували і формують імідж нашого навчального закладу.