Жанр Реді-Мейд, вигаданий Марселем Дюшаном, стверджував новий погляд на річ і речевість. Предмет, який перестав виконувати свої утилітарні функції і був включений до контексту споглядання, починав виявляти якісь нові смисли і асоціативні ходи, невідомі ні традиційному мистецтву, ні побутово-утилітарній сфері буття. Говорячи по-іншому, сьогодні вже неможливо ставити питання про мистецтво, не рахуючись з іншим цього мистецтва, не досліджуючи те, де проходить сама його межа. Але межа мистецтва не належить мистецтву. Це рухлива лінія, що постійно зміщується, яка збігається з шляхами нашого пізнання, а точніше - з контурами досвіду, який в цій іпостасі залишається таким, що не може бути привласненим. Це - ті зіткнення-зустрічі, про які міркував Дельоз. І оскільки для досвіду ніколи не існує мови, то мистецтво може лише натякати на нього за допомогою тих засобів, що є в його розпорядженні. А засоби ці стають все більш і більш невиразними. Йдеться про те, що, узяті «з життя», вони насилу пізнаються як засоби самого мистецтва. Мистецтво все більше повертається до образів невидимих, воно не стільки репрезентує - представляє і зображує, - скільки виступає своєрідним провідником інших образів, що відокремилися, матеріальних, тих, що заповнюють собою світ. Це не просто гра, де ми поміщаємо в галерею будь-який об'єкт і він стає мистецьким твором, це не просто реді-мейд, який зламує кордони жанру мистецтва і виставлення. Тут нас цікавить не граничний стан сприйняття, а градація усередині смаку, розбір самого сприйняття, коли ми вхоплюємо річ через опис або, навпаки, йдемо від нього, фіксуємо порядки експонування та їх протиріччя. Сучасне мистецтво вимагає інтелектуального оснащення. Сьогодні поверхневого салонного смаку і критичного естетизованого погляду явно недостатньо, щоб зустрітися з мистецтвом. Потрібно розуміння сучасного інтелектуального простору, того, що є актуальним, як сьогодні бачать і описують світ ті люди, які знаходяться на передньому краї рефлексії про світ, - візіонери онтологічних трендів. Куратор: Аліна Бушер (Офіційне відкриття відбудеться о 17.00, до цього часу, з 16.00 є можливість ознайомитись з єкспозицією виставки для того, щоб сформувати особисте бачення, яке згодом, в процесі спілкування з митцями, можна порівняти з концепціями та ідеями, якi вклали автори у власнi твори.)