• Головна
  • Макухівський активіст презентував Статут потенційної територіальної громади міста
11:54, 22 травня 2015 р.

Макухівський активіст презентував Статут потенційної територіальної громади міста

Дмитро Радіонов презентував Статут, що має відповідати Стратегії розвитку Полтавської області.

Макухівський активіст Дмитро Радіонов презентував Статут потенційної територіальної громади міста - субрегіону Полтава+Полтавський район, що має відповідати Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року.

Профспілка "Біла Гора" виносить свої напрацювання на громадське обговорення для конструктивних пропозицій і залучення активних громадян до законної діяльності.

Статут професійної спілки Виробничо – господарського кооперативу «Біла Гора»

Статут профспілки ВГК «Біла Гора» створений на основі Закону України «Про професійні спілки, права та гарантії діяльності».

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» - добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної та трудової діяльності (навчання).

Первинною організацією профспілки є добровільне об’єднання членів профспілки, що працюють на одному підприємстві або забезпечують себе роботою самостійно у межах дії інтересів ВГК «Біла Гора».

Організаціями профспілки або організаційними ланками профспілки є: Рада Бригад, Рада Директорів, Рада Ветеранів, Жіноча Рада.

Членом профспілки може бути будь-який громадянин України, що входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.

Профспілковим органом ВГК «Біла Гора» є профспілковий комітет, що координує роботу Рад, через який профспілка здійснює свої повноваження.

Профспілковим представником профспілки є Голова профкому, що обирається з числа членів профспілки і має повноваження на представництво статутом.

Роботодавцем ВГК «Біла Гора» є громада населених пунктів у межах дії інтересів ВГК «Біла Гора», а також окремі фізичні та юридичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Працівником ВГК «Біла Гора» є фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Стаття 2.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» створюється з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Діяльність профспілки будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо її статутних і програмних документів є загальнодоступною.

Стаття 3.

Діяльність профспілки ВГК «Біла Гора» має за мету виконання та впровадження Законів України: «Про професійні спілки, права та гарантії діяльності», «Про споживчу кооперацію», «Про захист прав споживачів», Хартії Землі ООН, Конституції України, інших нормативно – правових актів, постанов та приписів.

Стаття 4.

Належність або неналежність до профспілки ВГК «Біла Гора» не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв”язку з належністю або неналежністю до профспілки ВГК «Біла Гора», вступом до неї або виходом із неї.

Стаття 5.

Членами профспілки ВГК «Біла Гора» можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в інших установах або організаціях, незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю або забезпечують себе роботою самостійно, а також навчаються в навчальному закладі.

Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.

Членами профспілки можуть бути особи, зайняті творчою діяльністю, члени фермерських господарств, суб’єкти підприємницької діяльності , особи, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, особи, що звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Обмеження подвійного членства в іншій профспілці не передбачено.

Стаття 6.

Профспілка ВГК «Біла Гора» та її структурні підрозділи мають право на добровільних засадах створювати об’єднання за галузевою, територіальною та іншими ознаками, входити до складу об’єднань та вільно виходити з них.

Створення об’єднання профспілок відбувається після укладання відповідної угоди та затвердження статуту об’єднання.

Права об’єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили відповідно статутів цих об’єднань.

Стаття 7.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

Стаття 8.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має статус місцевої профспілки для представництва і здійснення захисту прав та інтересів своїх членів на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин зі сферою інтересів в м.Полтава та Полтавському районі.

Стаття 9.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» незалежна в своїй діяльності від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Профспілка ВГК «Біла Гора» самостійно організовує свою діяльність, проводить збори, конференції, засідання інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілки та її підрозділів.

Стаття 10.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» має за мету плідну співпрацю з органами державної влади, які мають забезпечувати зі свого боку реалізацію права громадян на об’єднання та додержання прав та інтересів профспілок.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» вимагає від держави визнання її повноважним представником працівників і захисником їх трудових, соціально-економічних інтересів та сприяння у встановленні партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об’єднаннями.

Професійна спілка ВГК «Біла Гора» сприяє навчанню профспілкових кадрів та забезпечення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.

Стаття 11.

Профспілка ВГК «Біла Гора» діє відповідно до законодавства та свого статуту.

Статут профспілки приймається установчими зборами членів профспілки.

Місцезнаходження профкому Профспілки ВГК «Біла Гора» (юридична адреса): 38703 Полтавська область, Полтавський район, с. Макухівка, вул.. Жовтнева,16.

Мета професійної спілки – зниження рівня безробіття, впровадження ресурсо - орієнтованої економіки на основі адміністративного та цивільного кодексів, поширення правових знань серед населення, сприяння зростанню самосвідомості.

Завдання профспілки – благоустрій підзвітної території, вирішення екологічної проблеми, пов’язаної із полігоном твердих побутових відходів, розробка типових соціальних, економічних, юстиційних проектів задля оптимізації життєдіяльності населення, будівництво соціального житла для молоді, поліпшення побутових умов для людей похилого віку.

Прийняття в професійну спілку ВГК «Біла Гора» здійснюється головою профкому особисто через подання заяви установленого зразка громадянина або групи громадян, якщо немає заперечень з боку Ради Бригад, Ради Директорів, Ради Ветеранів,Жіночої Ради щодо особи, що подає заяву.

Вибуття з професійної спілки ВГК «Біла Гора» відбувається добровільно через подання заяви установленого зразка громадянином або групою громадян або примусово у разі ініціативи Ради Бригад, Ради Директорів або Ради Ветеранів у зафіксованому випадку порушення статуту або інших нормативно-правових документів.

Член профспілки зобов’язаний виплачувати щорічні членські внески, приймати участь в формуванні бюджету ВГК «Біла Гора», сприяти поширенню інформації щодо діяльності профспілки, дотримуватись статуту та Законів України, виконувати доручення Ради Бригад, Ради Директорів, Ради Ветеранів.

Територіальна сфера діяльності профспілки ВГК «Біла Гора» - м.Полтава та Полтавський район.

Галузева сфера діяльність профспілки ВГК «Біла Гора» - ресурсо – орієнтована економіка, екологія, захист прав споживачів, освіта, спорт, благоустрій території.

Фахова сфера діяльність профспілки ВГК «Біла Гора» - землеустрій, соціально – орієнтоване будівництво, лісове та сільське господарство, Інтернет – технології.

Керуючим органом профспілки є профспілковий комітет, що складається з Голови профкому, Голови Ради Бригад, Голови Ради Директорів, Голови Ради Ветеранів, Голови Жіночої Ради, секретаря установчих зборів громади, бюджетного оператора.

Голова профкому забезпечує юридичну підтримку роботи профспілки, загальну координацію роботи ВГК «Біла Гора», сприяє захисту інтересів громади на різних рівнях, представляє інтереси профспілки у органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях. Голова профкому вибирається з числа членів профспілки строком на 1 рік.

Голова Ради Бригад забезпечує зайнятість населення (як членів профспілки, так і громадян, що не входять в її склад), звітність про проведені господарські роботи, надає пропозиції щодо нових робіт. Голова Ради Бригад обирається із числа членів профспілки строком на 1 рік.

Голова Ради Директорів контролює тендерну політику ВГК «Біла Гора», забезпечує впровадження та підтримку виробничих робіт, надає пропозиції щодо використання бюджетних коштів державного та громадського фонду. Голова Ради Директорів обирається із числа осіб, що забезпечують поповнення громадського фонду і проводять благодійну політику. Строк обрання – 1 рік.

Голова Ради Ветеранів забезпечує захист прав населення похилого віку, передачу досвіду молодому поколінню, представляє інтереси профспілки у ветеранських організаціях. Голова Ради Ветеранів обирається із числа осіб, що звільнилися з роботи у зв’язку із виходом на пенсію строком на 1 рік.

Голова Жіночої Ради забезпечує представництво та захист прав жіночого складу профспілки, організовує виробничі артілі, вносить пропозиції щодо гендерної політики ВГК «Біла Гора».

Секретар установчих зборів громади забезпечує ведення звітної документації, протоколів засідань установчих зборів, висвітлення діяльності професійної спілки ВГК «Біла Гора» в засобах масової інформації та мережі інтернет. Строк обрання – 1 рік.

Бюджетний оператор забезпечує захист соціально-економічних інтересів членів профспілки шляхом контролю участі населення у господарських та виробничих циклах робіт через регіональну обмінну систему згідно адміністративного кодексу в статті про обмін прав вимог.

Ради Бригад, Директорів та Ветеранів, Жіноча Рада формуються на підставі заяв членів професійної спілки за особистими переконаннями та бажанням добровільної участі в їх діяльності.

Загальні збори профспілки скликаються:

- Щороку для обрання керівництва профспілки.

- Один раз на три місяці – для звіту щодо господарської діяльності.

- Позачергово за ініціативою будь-якого члена профспілки.

- Щотижня для проведення спеціальних семінарів для бажаючих.

Рішення приймається за допомогою прямого, відкритого голосування.

Основним джерелом фінансування профспілки є щорічні членські внески. Контроль за основним джерелом фінансування покладається на голову профкому.

Додатковим джерелом фінансування профспілки є благодійні пожертви цільового призначення із зазначенням категорії бюджетного застосування в кошторисі. Контроль за додатковим джерелом фінансування покладається на бюджетного оператора.

Спеціальним джерелом фінансування профспілки є випуск цінних паперів (векселів) установленого зразка. Контроль за спеціальним джерелом фінансування покладається на Голову Ради Директорів.

Здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки відбувається шляхом робочих нарад ланок профспілки із попереднім погодженням із профспілковим комітетом.

Зміни до статуту профспілки вносяться на позачергових зборах за ініціативою будь-якого члена профспілки.

Діяльність профспілки може бути припинена шляхом саморозпуску, у судовому порядку згідно чинного законодавства.

Вирішення майнових питань відбувається на загальних зборах або в індивідуальному порядку за сприяння бюджетного оператора або одного із Голів Рад.

Стаття 12.

Легалізація профспілки ВГК «Біла Гора» здійснюється Полтавським районним управлінням юстиції у порядку, установленому Законом.

До Заяви подається статут, протокол установчих зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки, відеозапис установчих зборів.

Профспілка набуває статусу юридичної особи з моменту затвердження її статуту та здійснює свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов’язки через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом.

Стаття 13.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету розробляти та використовувати власну символіку, затверджувати її відповідно до статуту загальними зборами профспілки.

Стаття 14.

Профспілка ВГК «Біла Гора» може припиняти свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається загальними зборами профспілки відповідно до статуту. Одночасно з прийняттям такого рішення загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об’єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні або благодійні цілі.

Розділ 2.

Стаття 15.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влад та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об”єднаннями громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об”єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

Представництво інтересів профспілки «Біла Гора» у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

Стаття 16.

Профспілка ВГК «Біла Гора» може проводити колективні переговори, здійснювати укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.

Роботодавці, їх об”єднання, органи місцевого самоврядування зобов”язані брати участь у колективних переговорах щодо укладення колективних договорів і угод.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету здійснювати контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об”єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об”єднання мають направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін, профспілка ВГК «Біла Гора» має право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілка має право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Стаття 17.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету захищати право громадян на працю, брати участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій об”єднань профспілок.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету вносити пропозиції суб”єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально – трудової сфери.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, іншими організаціями своїх пропозицій.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з профспілковим органом.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету здійснювати контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників профспілка ВГК «Біла Гора» має право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров”ю працівників.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно – правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій профспілка ВГК «Біла Гора» може створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

Стаття 18.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету брати участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводити спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонувати заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.

Стаття 19.

Профспілка ВГК «Біла Гора» бере участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробленні соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Профспілка ВГК «Біла Гора» бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб.

Стаття 20.

Профспілка ВГК «Біла Гора» представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації, представляє інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури банкрутства.

Стаття 21.

Профспілка ВГК «Біла Гора» представляє інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Представники профспілки можуть брати участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Стаття 22.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

Стаття 23.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана не пізніше п”ятиденного терміну.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.

Стаття 24.

Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів членів профспілки, профспілка ВГК «Біла Гора» має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно – освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.

Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об’єднання мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.

Стаття 25.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету організовувати і здійснювати громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги. Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету брати участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я, а також можуть брати у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету брати участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяти діяльності громадських природоохоронних організацій, проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.

Стаття 26.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.

Стаття 27.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має за мету брати участь у розробленні державної політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.

Стаття 28.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов’язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду.

Стаття 29.

Профспілка ВГК «Біла Гора» може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.

Право власності профспілки виникає на підставі:

Придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;

Передачі їй у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Профспілка ВГК «Біла Гора» має право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених нею підприємств та організацій.

Контроль за надходженнями коштів та їх витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані згідно статуту.

Позбавлення профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами.

Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілки, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки, створені відповідно до їх статуту.

Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями членів профспілки.

Стаття 30.

З метою реалізації статутних завдань профспілки, вона може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

Стаття 31.

Профспілка ВГК «Біла Гора», здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов’язання.

Розділ 3.

Стаття 32.

Первинною організацією профспілки ВГК «Біла Гора» є бригада, склад якої зареєстрований головою профкому. З голів бригад, або бригадирів формується представницький орган – Рада Бригад.

Стаття 33.

Рада Бригад:

1)​ укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

2)​ разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

3)​ разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

4)​ разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

5)​ разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6)​ бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7)​ бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації

8)​ представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9)​ приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов”язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

10)​ дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках передбачених законом;

11)​ бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;

12)​ здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

13)​ здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

14)​ здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства або колективним договором;

15)​ представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

16)​ разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

17)​ представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури банкрутства.

Розділ 4.

Стаття 34.

Члени виборних органів профспілки (Ради Бригад, Ради Директорів, Ради Ветеранів, Жіночої Ради), а також повноважні представники цих органів мають право:

1)​ безперешкодно відвідувати та оглядати місця на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок.

2)​ вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

3)​ безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;

4)​ перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;

5)​ розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;

6)​ перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

Стаття 35.

Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника, крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами виборного органу цієї профспілки.

Стаття 36.

Роботодавець зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.

Надання для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором.

Стаття 37.

Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.

Стаття 38.

Роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

Стаття 39.

Роботодавці, їх об’єднання зобов’язані в тижневий термін надавати на запити профспілки ВГК «Біла Гора» інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод.

У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Розділ 5.

Стаття 40.

Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об’єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об’єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну, або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Полтава #Біла Гора

Коментарі

Оголошення
live comments feed...