• Головна
  • ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші
18:00, 15 квітня
Надійне джерело

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші

Здобувачка освіти. Фото згенеровано ШІ

Здобувачка освіти. Фото згенеровано ШІ

Українські абітурієнти, зокрема полтавські, активно почали підготовку до вступної кампанії. 11 квітня завершилася реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ). Це означає, що вступники вже більшою мірою готові визначитися, в який заклад вищої освіти вступати. 

Журналістка 0532.ua підготувала огляд полтавських ЗВО та зібрала інформацію про спеціальності, кількість студентів та що може запропонувати кожен з університетів.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Національний педагогічний університет є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України. Його створено 1 липня 1914 р., коли за імператорським указом у Полтаві засновано Учительський інститут. 25 листопада 2009 р. Указом Президента України Полтавському державному педагогічному університету надано статус національного.

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-1

У складі Університету функціонує 8 факультетів, Навчально-науковий інститут іноземних мов та Навчально-науковий інститут спеціальної та інклюзивної освіти.

Університет пропонує різні спеціальності від Професійної освіти (Транспорт і логістика) до журналістики. Крім того, в закладі вищої освіти зазначають, що в ПНПУ функціонують близько 20 колективів художньої самодіяльності та спортивні секції.

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-2

Згідно з даними відповідних структур ЗВО, у педагогічному навчаються 6700 студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та 191 аспірант та докторант.

Полтавський державний медичний університет

Полтавський державний медичний університет – один із найстаріших провідних закладів вищої освіти України. Його історія починається з одонтологічного факультету, створеного при Харківській медичній академії в 1921 р. Факультет став першим академічним спеціалізованим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів. У 1931 році факультет було реорганізовано в Харківський стоматологічний інститут, який у 1967-му переведено до Полтави.

Наказом МОЗ України №335 від 24 лютого 2021 р. реорганізовано Українську медичну стоматологічну академію шляхом її приєднання до новоутвореного Полтавського державного медичного університету.

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-3

ПДМУ проводить додипломну підготовку спеціалістів на 4 факультетах:

  • стоматологічному, медичному №1, медичному №2, міжнародному;  післядипломну – на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти;
  • до вступу в ЗВО – у відділенні для підготовки громадян України, на базі Навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян.

В університеті діє Відділ управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з молоддю, який координує та займається дозвіллям здобувачів вищої освіти. До цього переліку входить волонтерська діяльність, робота спортивних секцій та колективів художньої самодіяльності.

Волонтерський загін "Єдність". Фото: ПДМУ

Волонтерський загін "Єдність". Фото: ПДМУ

За даними закладу вищої освіти, у ПДМУ навчається 3699 здобувачів освіти, з них 573 є іноземні громадяни з інших країн.

Полтавський державний аграрний університет

Історія Полтавського державного аграрного університету насичена подіями та змінами. Найголовніші почалися на початку XXI століття.

Згідно з постановою Кабміну від 23 липня 2001 року № 291-р «Про створення Полтавської державної аграрної академії», Міністерством аграрної політики України Полтавський державний сільськогосподарський інститут реорганізовано у Полтавську державну аграрну академію як вищий навчальний заклад – за IV освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Пізніше, за Наказом Міністерства освіти і науки України № 1283 від 16.10.2020 року «Про зміну типу та перейменування Полтавської державної аграрної академії», було утворено Полтавський державний аграрний університет. 

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-5

Зараз заклад вищої освіти пропонує навчання за різними спеціальностями. Серед них агрономія, ветеринарна медицина та інші. На базі університету діє 4 факультети та 2 Навчально-наукові інститути, а також інші Відокремлені підрозділи, такі як коледжі.

В Університеті підтримують розвиток студентського дозвілля. Тут є гурткі, секції та інші колективи для розвитку талантів.

Студенти ПДАУ. Фото з офіційного сайту університету

Студенти ПДАУ. Фото з офіційного сайту університету

Згідно з отриманими даними, у ПДАУ разом із Відокремленими структурними підрозділами кількість здобувачів освіти за всіма рівнями підготовки становить 10914 осіб.

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" розташовано в історичній будівлі Інституту шляхетних дівчат – пам’ятці архітектури першої половини ХІХ ст., що є складовою частиною архітектурного ансамблю міста Полтави.

21 червня 1997 року з нагоди відзначення 100-річного ювілею від дня народження видатного теоретика космонавтики Юрія Кондратюка уряд присвоїв закладу його ім’я. 27 березня 2002 Університет отримав статус «Національний» за рішенням президента України. Відтоді він став Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

2 серпня 2019 року наказом Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка перейменовано на Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-7

В університеті функціонує 8 структурних підрозділів. Серед них факультети, фахові коледжі та Навчально-наукові інститути. Спеціальності різноманітні - від гуманітарного спрямування до точних наук.

У НУПП імені Юрія Кондратюка діє чимало спортивних секцій та гуртків, які залучать молодь до корисного дозвілля. Також заклад освіти регулярно відвідують відомі гурти, актори та діячі мистецтва.

Захід у Полтавській політехніці

Захід у Полтавській політехніці

В університеті зазначають, що в їхньому закладі вищої освіти навчаються 7448 осіб.

Полтавський університет економіки і торгівлі

ПУЕТ розпочав свою діяльність у 1961 р. як навчально-консультаційний пункт (НКП), з 1968 р. — факультет, а незабаром — з 1970 р., як філіал тодішнього Львівського торгово-економічного інституту.

У квітні 2010 року відповідно до Постанови Правління Укоопспілки від 1 лютого 2010 року № 27 «Про зміну назви Полтавського університету споживчої кооперації України» та наказу Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2010 року № 253 «Про затвердження статуту Полтавського університету економіки і торгівлі» університет змінив назву на «Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”».

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-9

На сьогодні в університеті готують фахівців за різними спеціальностями. До цього переліку входять соціальні, гуманітарні науки, управління та адміністрування та інші спеціальності. 

Для студентства організовані різні гуртки та секції, які допоможуть провести дозвілля з користю. Також проводяться різноманітні активності для підвищення рівня професійної майстерності.

Студенти ПУЕТ. Фото із сайту університету

Студенти ПУЕТ. Фото із сайту університету

Згідно з отриманою інформацією, в ПУЕТі навчається 3329 осіб. Серед них: молодших бакалаврів - 17; бакалаврів - 2455; магістрів - 687; докторів філософії - 170 осіб.

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Полтавський юридичний факультет було створено у 2002 р. з метою забезпечення юридичними кадрами Полтавського та суміжних регіонів. Відповідні накази видало Міністерство освіти і науки України (№ 332 від 28 лютого 2001 р.) та ректор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого Тацій В.Я. № 43-К від 15 березня 2002 р.

У 2010 році Полтавський юридичний факультет було реорганізовано у Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Полтавський юридичний інститут є відокремленим структурним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків.

ВСТУП 2024: що потрібно знати про полтавські виші, фото-11

Викладання здійснюють 4 кафедри: кафедра теоретико-правових дисциплін, кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін, кафедра цивільного, господарського і фінансового права, кафедра конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права. 

В Інституті діють спортивні гуртки, регулярно проводяться культурно-масові заходи, які дозволяють організувати дозвілля студентів.

Студенти ПЮІ. Фото із сайту університету

Студенти ПЮІ. Фото із сайту університету

Згідно з отриманою інформацією, у ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого навчається 526 студентів на денній формі та 251 студент заочно.

Вступна кампанія 2024

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів розпочинається 1-го липня цього року.

Приймання заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня. Закінчується реєстрація заяв вступників в останній день липня о 18:00.

Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджетній формі здійснюється не пізніше 5 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня.

Нагадаємо, в Україні створили винятковий чат-бот, який розраховує ймовірність вступу до ЗВО.

Стежте за усіма важливими новинами у нашому Telegram

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Полтавські ЗВО #студенти #абітурієнти #вступна кампанія #2024 Полтавщина
Оголошення
live comments feed...