• Головна
  • Оприлюднено заяву про наміри ТОВ «Полтаваінвестсервіс»
Новини компаній
17:00, 4 червня
Надійне джерело

Оприлюднено заяву про наміри ТОВ «Полтаваінвестсервіс»

Новини компаній
Оприлюднено заяву про наміри ТОВ  «Полтаваінвестсервіс»

ЗАЯВА ПРО НАМIРИ

1.Iнвестор (Замовник) – ТОВ «Полтаваінвестсервіс».

Поштова адреса – 36014, Полтавська обл., місто Полтава, вул.. Європейська, будинок 21

2.Мiсцезнаходження майданчика – 36003, Полтавська обл., місто Полтава, вул.. Європейська, будинок 45,47

3.Характеристика – Згідно з завданням на проектування передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку(1 будинок на 55 квартир).

Будинок, що проектується має Г-образну форму. Будинок запроектований з різноманітним набором одно-, двокімнатних квартир. Планувальна схема квартир житлових будинках виконана з урахуванням забезпечення комфортного проживання мешканців.

Квартири запроектовані з наскрізним або кутовим провітрюванням при двосторонній орієнтації, та провітрюванням через сходову клітку при односторонній орієнтації, всі квартири забезпечені 2,5-годинною інсоляцією.

Крім того, в плануванні квартир прийнято принцип забезпечення функціонального зв’язку приміщень (зонування), що передбачає наближення загальної кімнати до входу та кухні і винесення спальних кімнат вглиб квартири.

Плануванням ділянки передбачені майданчики для відпочинку дорослих, занять фізкультурою, сушіння білизни, розташування контейнерів для сміття та ігрові майданчики для дітей.

На ділянці передбачено будівництво авто паркінгу на 25 машонимісць і дві відкритих автостоянок на 8 м/м кожна. Теплопостачання та гаряче водопостачання житлових квартир комплексу передбачається від індивідуальних газових двоконтурних водогрійних котлів марки Vaillant turbo TEC pro VUW 202/5-3, які встановлюються в кухні кожної квартири будинку.

Водопостачання, каналізування та відведення дощових вод здійснюється від міських інженерних мереж.

Територія, вільна від забудови, проїздів і майданчиків, озеленяється та облаштовується.

4.Соцiально-економiчна необхiднiсть дiяльностi – Створення умов подальшого розвитку міста, створення сучасної інфраструктури покращення умов проживання; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах нормативів.

5.Потреба у ресурсах:

• земельних – земельна ділянка площею 0,2245 га;

• енергетичних – електропостачання згідно з ТУ, тис.кВт*год: житлова частина – 966,54;

• вгазопостачання – відповідно до ТУ - 398,00 тис.м3

• одопостачання – Згідно з ТУ джерело водопостачання – міська водопровідна мережа. Річна потреба в воді, м3/рік: житлова частина – 7,94 тис.м3;

6.Транспортне забезпечення – згідно з існуючою транспортною схемою.

7.Можливий вплив запроектованої дiяльностi (при будiвництвi, обслуговуванні та експлуатацiї) на оточуюче середовище i види впливів:

• на геологiчне середовище – не впливає, проведені інженерно-геологічні дослідження, будівництво здійснюється відповідно з їх результатами, виконуються всі необхідні підготовчі та попереджуючі роботи;

• на повiтряне середовище – вплив припустимий, основні джерела впливу –

по-квартирні водогрійні котли та автомобілі з працюючими двигунами, забруднення атмосфери – в межах нормативів;

Фізичні фактори – джерела вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики на об’єкті відсутні.

• на водні об’єкти – не впливає, скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, джерелом водопостачання служить існуюча водопровідна система села, скидання господарчо-побутових стоків здійснюється самопливною мережею каналізації з підключенням до внутрішньо-квартальної каналізаційної мережі.

Відведення поверхневої води з ділянки, виконується завдяки утворенню необхідних похилів поверхні землі. Поверхнева вода з території по лотках утворених між бордюрним каменем і проїзною частиною відводиться на прилеглу автомобільну дорогу та скидається в місцеву дощову каналізацію.

• на мiкроклiмат – не впливає;

• на ґрунт – не впливає, верхній шар ґрунту знімається, після закінчення будівництва виконується комплексний благоустрій території, з використанням знятого ґрунту при озелененні; відведення поверхневої води з ділянки здійснюється завдяки утворенню необхідних похилів поверхні землі відводиться на прилеглу автомобільну дорогу та скидається в місцеву дощову каналізацію.

• на тваринний i рослинний свiт – не впливає, територія озеленяється та упорядковується. Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять: посадка дерев, посадка кущів, влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами, влаштування квітників.

• на соціальне середовище – позитивний, створення умов подальшого розвитку міста, створення сучасної інфраструктури покращення умов проживання; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах нормативів.

8.Вiдходи – господарчо-побутовi та виробничі відходи, розміщуються в навколишньому середовищі, відповідно з декларацією на утворення та розміщення відходів.

9.Розділ "Оцiнка впливів на навколишнє середовище" виконується згідно з

ДБН А.2.2-1-2003. “Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд”.

Цей розділ “ОВНС” розроблений в скороченому обсязі, як для екологічно безпечного об'єкту.

ЗАЯВА

ПРО ЕКОЛОГIЧНI НАСЛIДКИ ДIЯЛЬНОСТI

1.Мета – Створення умов подальшого розвитку міста – створення сучасної інфраструктури, покращення умов проживання; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах нормативів.

Згідно з завданням на проектування передбачається будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом за адресою: Полтавська обл., місто Полтава, вул.. ЄвропейськаІ, будинок 45,47

Будинок, що проектується мають Г-образну форму. Будинок запроектован з різноманітним набором одно-, двокімнатних квартир. Планувальна схема квартир житлового будинку виконана з урахуванням забезпечення комфортного проживання мешканців.

Квартири запроектовані з наскрізним або кутовим провітрюванням при двосторонній орієнтації, та провітрюванням через сходову клітку при односторонній орієнтації, всі квартири забезпечені 2,5-годинною інсоляцією.

Крім того, в плануванні квартир прийнято принцип забезпечення функціонального зв’язку приміщень (зонування), що передбачає наближення загальної кімнати до входу та кухні і винесення спальних кімнат вглиб квартири.

Плануванням ділянки передбачені майданчики для відпочинку дорослих, занять фізкультурою, сушіння білизни, розташування контейнерів для сміття та ігрові майданчики для дітей.

На ділянці передбачено місця для тимчасового зберігання автомобілів.

Територія, вільна від забудови, проїздів і майданчиків, озеленяється та облаштовується.

2.Впливи на навколишнє середовище.

2.1.Вплив на геологічне середовище – не впливає, проведені інженерно-геологічні дослідження, будівництво здійснюється відповідно з їх результатами: виконується інженерна підготовка території, проведення гідроізоляції огороджувальних конструкцій, виключення можливості підтікання комунікацій, виконуються попереджуючі заходи; після закінчення будівельних робіт виконується благоустрій території.

2.2.Вплив на повітряне середовище. – вплив припустимий, основні джерела впливу – по-квартирні водогрійні котли та автомобілі з працюючими двигунами, забруднення атмосфери – в межах нормативів;

При експлуатації та обслуговуванні багатоквартирнихого житлового будинку по вул.. Європейський, 45,47 у м.. Полтава через 15 джерел викиду, можливе виділення 6 забруднюючих речовин в кількості: 0,118 г/сек; 2,094 тон/рік.

Крім того речовини з парниковим ефектом – 1254,024 тон/рік.

Всі речовини відносяться до 3 – 4 класу небезпеки.

2.3.Вплив на мiкроклiмат – не впливає.

2.4.Вплив на ґрунт – не впливає, верхній родючий шар ґрунту знімається, після закінчення будівництва виконується комплексний благоустрій території, з використанням знятого ґрунту при озелененні; відведення поверхневої води з ділянки здійснюється завдяки утворенню необхідних похилів поверхні землі на прилеглу вулицю з подальшим відведенням до місцевої зливової каналізації.

2.5.Вплив на воду – не впливає, скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, джерелом водопостачання служить водопровідна система села, скидання господарчо-побутових стоків здійснюється самопливною мережею каналізації з підключенням до внутрішньо-квартальної каналізаційної мережі. Відведення поверхневої води з ділянки, виконується завдяки утворенню необхідних похилів поверхні землі. Поверхнева вода з території по лотках утворених між бордюрним каменем і проїзною частиною відводиться на прилеглу вулицю та скидається в місцеву дощову каналізацію.

2.6.Вплив на тваринний i рослинний світ – не впливає, територія озеленяється та упорядковується. Для придання більш привабливого стану території за вимогами екологічних та санітарно-гігієнічних норм проектом передбачається комплекс заходів, до яких входять: посадка дерев, посадка кущів, влаштування газонів та їх засів багаторічними травосумішами, влаштування квітників.

2.7.Вплив соціальне середовище – позитивний, створення умов подальшого розвитку села, створення сучасної інфраструктури покращення умов проживання; викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в межах нормативів.

3.Замовник ТОВ «Полтаваінвестсервіс» зобов'язується виконати всі необхідні природоохоронні заходи у повному обсязі, дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства на всіх етапах будівництва та діяльності.

#будівництво #будинок #планування
Оголошення
live comments feed...