• Головна
  • Полтавське повітря забруднене пилом
18:38, 10 квітня 2013 р.

Полтавське повітря забруднене пилом

За даними лабораторії Полтавського центру з гідрометеорології при аналізі якості повітря виявлено 0,15 відсотка проб повітря з перевищенням ГДК (гранично допустима концентрація) із відібраних 1990 проб повітря по 10 інгредієнтам.

Зокрема, повторюваність випадків перевищення максимально разової ГДК від загальної кількості проб складала: по оксиду вуглецю - 1 %, пилу - 0,5 %. По решті шкідливих домішок перевищень не відмічалось.

Результати систематичних спостережень засвідчили, що середньомісячні концентрації в кратності ГДК в цілому по місту перевищували лише по пилу в 1,3 рази. По іншим домішкам становили: по діоксиду азоту - 0,75 ГДК, по пилу та формальдегіду - 0,7 ГДК, оксиду вуглецю - 0,7 ГДК, оксиду азоту - 0,3 ГДК, і фтористому водню - 0,4 ГДК, діоксиду сірки та хлористому водню - 0,1 ГДК, аміаку - 0,25 ГДК, розчинних сульфатів - 0,01 мг/мЗ.

Максимальні концентрації токсичних компонентів перевищували максимально разові ГДК лише по двох інгредієнтах, а саме: по оксиду вуглецю та по пилу в 1,2 рази.

Вміст важких металів, зокрема кадмію, заліза, марганцю, міді, нікелю, хрому, цинку та свинцю значно нижче за нормативні показники.

Зіставлення результатів вимірювань з лютим поточного року свідчить, що концентрації пилу, оксиду вуглецю, аміаку, фтористого водню дещо зросли.

Порівняно з середньорічними концентраціями зменшилась забрудненість формальдегідом та оксидом азоту.

Реакція кислотності (рН) атмосферних опадів коливалась в межах 5,8-6,2. Зафіксовані показники відповідають чистим нормальним опадам. Критерії незабруднених атмосферних опадів 5.6-7,0.

 

Оголошення
live comments feed...