• Головна
  • Психолог політехніки розповіла про ризики, які впливають на успішність студентів
19:00, 4 грудня 2020 р.
Надійне джерело

Психолог політехніки розповіла про ризики, які впливають на успішність студентів

Психолог політехніки розповіла про ризики, які впливають на успішність студентів

У Полтавській політехніці провели дослідження, як студенти адаптувались до навчання, і з’ясували проблеми, з якими найчастіше стикається молодь.

Психолог Вікторія Даценко прокоментувала результати дослідження та причини труднощів у навчанні.

Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу. Через карантин самостійна робота студентів набула особливо великого значення, адже заклади вищої освіти перейшли на змішану і дистанційну форми навчання. І якщо студенти старших курсів мають досвід звичайної форми навчання, то цьогорічні першокурсники опинились у нових умовах.

Вчені–дослідники довели, що високий рівень самоорганізації студента є резервом активності для успішного навчання у вищому навчальному закладі. Водночас, самостійність студентів є одним із показників ефективності освіти. Вона необхідна для здійснення самостійних узагальнень, прийняття  самостійних  рішень  і  виконання  самостійних  дій  у процесі подолання навчальних труднощів. Крім знань, професійних умінь і навичок професійної діяльності, майбутні фахівці повинні спиратися на власний досвід  творчого  оцінювання та вирішення проблем.

"Самостійність, як "базова" риса особистості студента має надзвичайно велике значення у процесі засвоєння знань. Успішність навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих закладів освіти залежить перш за все від зусиль, рівня вольової активності, мотивації, самоорганізації того, хто навчається. Тому самоорганізація студента, її усвідомленість, цілеспрямованість відіграє надзвичайно важливу роль у навчальному процесі. Це – вершина у розвитку особистості студента, досягнення її соціально-психологічної та творчої зрілості. Німецький педагог Адольф Дістервег говорив: "Розвиток і освіта ні одній людині не можуть бути дані або повідомлені. Усяк, хто бажає до них прилучитися, повинен досягнути цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням". Навіть саме слово "студент" означає "той, хто сумлінно працює, той хто бажає знання", – пояснює Вікторія Даценко, психолог Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Студенти першого курсу  інколи неуспiшно засвоюють знання зовсім не тому, що отримали недостатню підготовку в школі, а тому, що у них не сформовані такі особистісні якості, як здатність навчатися самостійно,  контролювати й оцінювати себе, рефлексувати свої індивідуальні особливості пізнавальної діяльності, вміння правильно розподіляти робочий час для самостійної підготовки, зазначає фахівець.

"Найчастіше першокурсники самі усвідомлюють проблему і говорять, що потребують оволодіння більш високим рівнем самостійності. Так, під час соціально-психологічного дослідження процесу адаптації студентів першого курсу до умов навчання у Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" ми визначили, що найбільше хвилює студентів:  великий обсяг самостійної роботи – 37% та низький особистісний рівень самоорганізації, самоконтролю – 23% студентів. Припускаю, що це спільна проблема для усіх сучасних українських студентів. Тому необхідна цілеспрямована педагогічна допомога науково-педагогічних працівників, кураторів,  психологічної служби, щодо формування у студентів вміння раціонального планування часу і навиків самостійної роботи", – наголошує Вікторія Даценко.

     Психологи також сформулювали перелік якостей, які необхідні випускнику сучасної школи. 

"Сучасні студенти повинні мати здатність до самостійного мислення, особистісної самореалізації, які вміють об’єктивно оцінювати свої можливості і здібності, прагнути до самовдосконалення, вміти долати перешкоди, бути здатними до змін та змінюватися самим. Наприклад, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Світлана Сисоєва назвала шість основних якостей, з якими погоджуються як науковці, так і практики", – додає фахівець.

На першому місці – здатність гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набувати необхідні знання, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язання різних проблем з метою знаходження "свого місця" протягом всього життя.

Наступною надзвичайно важливою якістю є самостійне критичне мислення, уміння побачити труднощі, які виникають у реальному світі, відшукати шляхи їх раціонального подолання.

Чітко усвідомлювати, де і яким чином знання, якими він володіє, можуть бути використані у майбутній професійній діяльності; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити – це ще одна важлива якість для сучасного випускника.

Також необхідно грамотно працювати з інформацією (вміти збирати для дослідження певної задачі факти, аналізувати їх, висувати гіпотези щодо роз’язування проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки і на їх основі регулювати і розв’язувати нові проблеми); бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, вміти працювати у різних галузях, вміти працювати спільно, передбачати конфліктні ситуації та уміло виходити з них; самостійно працювати над розвитком власної особистості, інтелекту, культурного рівня.

За матеріалами, наданими медіа-центром Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Читайте також: На яку роботу кликали українців восени

#полтнту #навчання #карантин #полтава
Оголошення
live comments feed...