Тарас Бульба contra Акакій Акакієвіч або чиїм письменником був Микола Гоголь?

Про видатного полтавця Миколу Васильовича Гоголя чув кожний задовго до того, як сів за шкільну парту. В радянські часи знайомство школярів з його творчістю починалася з "Тараса Бульби", потім був "Ревизор" і "Петербургские повести". Шкільна ретроспектива Гоголя була, як на мене, вдалою. Тільки на питання моєї вчительки російської літератури Марії Іванівни: "Як ви вважаєте, Гоголь був українським чи російським письменником?" ніхто ствердно відповісти не міг. Начебто і мова, якою писав Гоголь, російська, проте як можна Тараса Бульбу вважати російською книжкою, незважаючи на мову? Суперечки з цього приводу не згасають досі.

Дуже цікавим є ставлення до Гоголя ще одного видатного українця Євгена Маланюка. Під час свого празького періоду життя і творчості між двома війнами Гоголю дісталися дуже злі рядки Маланюка. Проте вже в США у есеї Нариси з історії нашої культури (1954) Маланюк захоплювався саме українською складовою творчості Гоголя, навіть поміщики з Мертвих душ , зазначав Маланюк, є українськими поміщиками, з українським характером .

Видатний філософ і літературознавець Дмитро Чижевський називав Гоголя яскравим представником української школи в російській літературі (до якої входили М.Гнєдич, Є.Гребінка, В.Наріжний, Д.Мордовець (Мордовцев), В.Короленко та інші).

Народившись в Україні в часи, коли в народній пам’яті були живі традиції козацтва, Гоголь і в російській літературі за межами рідної землі зберіг українську духовно-культурну своєрідність. Подібно до його великого земляка Григорія Сковороди, він міг сказати: ”Світ (тобто Росія - авт.) ловив мене, та не піймав”.

Першим серед росіян на українськість Гоголя звернув увагу “неистовый” Віссаріон Белінський, відомий своїм неприйняттям всього українського (у цьому оспіваний радянським літературознавством ”революціонер-демократ” відзначився більше, ніж царські чиновники).

“Для творческого таланта Гоголя существуют не одни парубки и девчата, но и Тарас Бульба со своими могучими сынами, не одни малороссы, но и русские, и не одни русские, но человек и человечество. Какая глубокая мысль в том факте, что Гоголь, страстно любя Малороссию, все-таки начал писать по-русски, а не по-малорусски”, - писав Белінський, при цьому додаючи:”Тем не менее жалко видеть, когда малое дарование попусту тратит свои силы... Хороша литература, которая только и дышит дубоватостью крестьянского ума!».

Для радянських літературознавців, в тому числі і українців, Гоголь був лише російським письменником. Не могла Росія віддати Україні таку глибу, як Гоголь, одного з найбільших світових письменників і мислителів ХІХ століття.

Микола Чернишевський писав з цього приводу: Давно не було в світі письменника, який був би такий важливий для СВОГО народу, як Гоголь для Росії. Я не знаю, як могла б Росія обійтися без Гоголя. Він розбудив у нас свідомість про нас самих. Для росіян Гоголь залишається “великим русским писателем”. Проте великий росіянин Алєксандр Герцен якось помітив: “Такі повісті Гоголя (йдеться про малоросійські повісті - авт.) неможливі у Великоросії за браком сюжету, оригіналу в нашій дійсності”.

“Русский писатель”, крім дивних і незрозумілих навіть для академіків від літератури слів, неодноразово виявляв свою українську сутність і внутрішнього неприйняття Росії. У “Вечерах” можна прочитати таке: ”Як десь з'явилася чортівщина, то не жди добра, як від голодного москаля”. Або : “Мені так стало весело, немов би мою стареньку москалі вхопили”. В листі до Михайла Максимовича Гоголь називав Москву дурною бабою і радив кинути Кацапію та їхати до Гетьманщини (назва автономної гетьманської держави до 1764 року).

Про Київ Гоголь висловився так: “Він наш, він - не їхній!” Добре знаючи історію України (він отримав навіть звання професора історії Петербурзького університету), Гоголь не сприймав колоніальне становище України. Два його твори про Україну – “Тарас Бульба” і ”Старосвітські поміщики” являють собою різкий контраст двох епох в історії України. Протиставлення козацької героїки і занепаду української провідної верстви після поглинання України Російською імперією свідчить про те, як глибоко розумів Микола Гоголь національну трагедію України.

Гоголь був близьким саме до України Тараса Бульби, а не України Івана Івановича з Іваном Никифоровичем.

Як вказує літературознавець українського зарубіжжя Петро Голубенко, жертвою приєднання України до Росії і перетворення козаччини у забитих селюків і старосвітських поміщиків став і сам Гоголь.

Будучи сином відомого українського драматурга Василя Гоголя-Яновського і маючи свій власний талант, юний Микола мріяв про славу і повну самореалізацію. Проте “существователи, населяющие Нежин, задавили корою своего ничтожного самодовольства высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться» - так охарактеризував майбутній письменник своє тогочасне буття. І це в 18 років (1827.рік).

Саме тому Микола подався до столиці імперії, де життя для нього було ще гіршим, ніж у Ніжині. Варто тільки згадати його “Петербургские повести”. 


Варто порівняти веселих, здорових українських парубків і гостроязиких дівчат з Акакієм Акакієвичем і майором Ковальовим, від якого втік його власний ніс, щоб побачити глибоке розчарування українця в місті “духа неволи” (О.Пушкін). Думка проте, що прийдеться “”пресмыкаться» і в столиці, але вже серед сірих чиновників, доводила Гоголя до розпачу.

І результат не забарився: українська стихія генія видала нагору “Ревізор”, якого йому не пробачили ні цар Микола І, який за 10 років до того повісив декабристів, ні петербурзька навкололітературна публіка, різні Полєвие, Погодіни, Мрачковські, Булгаріни.

До речі, серед повішених декабристів були два українці Павло Пестель і Сергій Муравйов-Апостол. Останній походив з роду гетьмана Данила Апостола (до того миргородського полковника), безпосереднього земляка самого Гоголя. Гоголь народився в родовому помісті Апостолів у Великих Сорочинцях і хрестили його у церкві, поставленій гетьманом. Як і Гоголя, полковника Сергія Муравйова-Апостола примусила до збройного протесту проти імперії його козацький дух, дух гоголівського Тараса Бульби. Микола Гоголь не був військовим, тому його вияв козацького духу вилився на сторінки. Реакція імперських держиморд (це також гоголівський персонаж) була та ж сама агресивне неприйняття. Фаддєй Булгарін навіть закликав закувати автора “Ревізора” в кайдани і в Сибір.

До речі, козацько-український дух захоплював кінематографістів вільних країн Франції, Англії, Німеччини, США. В СРСР не взялися екранізувати “Тараса Бульбу”, від якого тхнуло буржуазним націоналізмом. Тільки в сучасній Росії “Бульбу” таки екранізували, , проте з Гоголем бортківська екранізація майже нічого спільного не має.

Гоголь вирішив рятуватися - виїхав до Італії, де навіть небо нагадувало йому Україну. Там він завдав імперії ще один потужний удар - поему “Мертві душі”. І знову та ж саме протиставлення Тарас Бульба, який турбується долею батьківщини і Чічіков, якому на батьківщину наплювати (як не згадати тут вислів Леніна:”А на Россию мне, батенька, наплевать”).

Правий був Алєксандр Герцен: “По мере того как Гоголь выходил из Малороссии и близился к России, исчезали наивные и прелестные образы. Нет более Тараса Бульбы. С московским небом все становится в нем мрачно, пасмурно и враждебно».

Але зла і трагічна іронія долі перед смертю великий українець побачив не українське, не італійське, а саме московське небо.

Як би там не було, великий українець Микола Гоголь став, за висловом його соратника і ворога В.Бєлінського першим реформатором Росії.

Головним аргументом на користь російськості Миколи Гоголя багато хто, а насамперед сучасні російські літературознавці (взагалі в Росії літературознавство ще з радянських часів дуже заполітизоване), ставлять мову творів Гоголя. ”Как Гоголь может быть украинским писателем, если он писал по-русски?” - патетично вигукувала “Литературная Россия” ще 1994 року.

Проте мова тут не головне. Нікому не прийде в голову назвати Шарля де Костера французьким письменником, хоча його легендарний роман “Легенда про Тіля Уленшпігеля” написаний французькою.

Англійською писав Рабіндранат Тагор, але ніхто не назве його англійським поетом, з тієї причини Владімір Набоков не є американським, а російським письменником, хоча він жив в еміґрації переважно у США більшість його творів написано англійською, зокрема скандально знаменита “Лоліта”.

Проте і з російською мовою творів Гоголя також не все ясно. Поета і літературного критика часів "срібного віку" Андрєя Бєлого виводили з себе численні українізми у російському тексті “Вечорів на хуторі”.

Бєлий української мови не знав, тому не міг зрозуміти значення багатьох слів. До речі, письменник і мовознавець з українського зарубіжжя Василь Чапленко нарахував у Гоголя близько 700 українізмів. На багато незрозумілих слів з точки зору людини, не знайомої з українською мовою, вказував і академік Сергій Виноградов, якому також не подобалась велика кількість “незрозумілих слів”.

І наприкінці варто згадати чомусь мало знану грань творчості Миколи Гоголя. Він, як історик (пригадуєте його викладання в Петербурзькому університеті?), написав нарис з історії України (1848 рік), збирав і записував українські народні пісні (близько 1000 пісень опубліковано видавцем Георгієвським до 100-річчя з дня народження Гоголя). До 100-річчя смерті Гоголя зусиллями АН СРСР видані його матеріали до малоросійського словника (1952 рік).

Варто відкрити для себе Миколу Гоголя - великого сина України, співця козацького духу.

Миколаївська церква (Диканька). Мати письменника перед пологами вимолила у ній вдале народження своїй дитині

Пам'ятник Гоголю в Миргороді

Перед урочистим відкриттям пам'ятника Гоголю у Миргороді (1 квітня 2009 р.)

Відкриття пам'ятника (1 квітня 2009 р.)

Найстаріший пам'ятник Гоголю у світі. Ніжин, 1889 рік

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
8-го грудня полтавські рятувальники вшанували пам'ять загиблих у одеській трагедії. У день жалоби за загиблими під час пожежі у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у підрозділах ДСНС приспустили Державний прапор та схилили голову у хвилині мовчання. На фасадах частин пролунав звук сирен пожежно-рятувальних авто – таким чином рятувальники попрощалися із загиблим рятувальником Сергієм Шатохіним, який віддав життя, рятуючи люде...
Пригоди
Житель Полтави Олег Бут виграв суд у місцевого управління ЖКГ та отримає компенсацію у сумі 20 000 гривень. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд. Про це розповідають у своєму сюжеті журналісти телеканалу «НТН». Олег Бут на власному авто два роки тому потрапив у яму на дорозі Київ – Харків. Пошкодив диск, датчик тиску, колесо неможливо було відновити. На ремонт витратив 12 500 гривень, на експертизу – іще 1500 гривень. Вирішив подати до суду, аби о...
Кримінал
Крадіжка автомобіля сталася 7 грудня близько 16:00 у Котелевському районі. У 32-річного місцевого жителя вкрали автомобіль ВАЗ. Незабаром поліцейські із Котелевського відділення поліції у селі Велика Рублівка затримали 34-річного мешканця Більську. Чоловік був нетверезим і їхав на вкраденому ВАЗі. Автомобіль вилучили, поставили на штраф майданчик, а за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України «...
Суспільство
У опитуванні на нашому сайті взяли участь 552 читачі. З них 66,5 відсотків або 367 учасників опитування обрали варіант, за яким вони святкуватимуть Різдво 7-го січня – разом із християнами східного обряда. 26,8 відсотків або 148 читачів проголосували за варіант – 25 грудня, тобто святкуватимуть Різдво разом із християнами західного обряду. Ще 6,5 відсотків або 36 читачів відповіли, що святкуватимуть Різдво двічі – і 25-го грудні, і 7-го січня. Раніше ми ро...
Кримінал
Трагічна пригода сталася в ніч із 6 на 7 грудня у місті Лубни. У одному із кафе сталася бійка між двома чоловіками. Під час сутички один із учасників сутички вдарив ножем у шию 29-річного місцевого жителя. Від отриманих поранень чоловік помер у місцевій лікарні. Про це повідомляють у поліції Полтавської області. На місці події поліцейські затримали 59-річного лубенця, якого підозрюють у скоєнні злочину. За фактом порушили кримінальне провадження за частино...
Суспільство
8-го грудня християни відзначають день священномученика Климента. Із історії про нього відомо небагато. Він народився у римській родині. Після народження із батьками та братами вирушив до Афін через море. На шляху корабель потрапив у катастрофу. Всі вижили, але члени родини втратили одне одного. Коли Климент став дорослішим, він почав шукати відповіді – що відбувається із людьми після смерті. І, зрештою, став християнином. А коли його охрестили, знайшов і...
Суспільство
8 грудня із 11-ї до 13-ї у всіх регіонах країни пройде флеш-моб у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». У Полтаві захід відбудеться за адресою: Полтава, Театральна площа. Усіх небайдужих закликають приєднуватися до акції. Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Полтавської області у соціальній мережі «Фейсбук». Раніше ми розповідали, що поліція Полтавщини розшукує шахраїв, які зняли із депозиту значну суму доларів.
Суспільство
У неділю, 8-го грудня в Україні суттєво не зміниться синоптична ситуація. Невеликий дощ пройде лише на Півночі, а у Карпатах є імовірність незначного снігу. У більшості ж областей країни переважатиме суха погода. Температура повітря вночі варіюватиметься від -3 до +4, а вдень – від +3 до +8. Про це повідомляє у прогнозі на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» народний синоптик Наталка Діденко. При цьому додає, що погода в Україні поки що обходиться...
Суспільство
6 грудня о 15:00 у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулось відкриття фотовиставки “Смаки Сумщини” та дегустація гастрономічних смаколиків від сумських виробників. Захід створений у рамках проведення “Днів Сумщини” в областях України та відзначення 80-ї річниці утворення Сумської області. Метою фотовиставки є промоція Сумської області через візуальні образи смаку, які акцентовані у художній фотографії, розвиток внутрішнього туриз...