Невтішна статистика пожеж на промислових об’єктах України свідчіть, що більша половина з них виникає по причині короткого замкнення електричної мережі. Причиною таких подій стають стрибки напруги, зношеність та не відповідність електричних кабелів необхідним струмовим навантаженням, неспрацювання захисних електричних пристроїв та запобіжників. Дані негативні чинники призводять до короткого замкнення електричної мережі та як наслідок до пожежі!

Особливу небезпеку становлять об’єкти так би мовити «групи ризику»- об’єкти на яких використовується електричні мережі, ізоляцію та електричне обладнання застарілого зразка. Проблематикою являється невідповідність застарілої проводки сучасним вимогам та її нездатність тривалий час протидіяти стрибкам напруги та підвищеним струмовим навантаженням.

В зв’язку з чим виникає логічне запитання – як не допустити короткого замкнення та уберегти свій об’єкт від пожежі???

Проведення заміру опору ізоляції єдиний дієвий спосіб запобігання виникнення короткого замкнення електричної мережі. Даний вид електротехнічних робіт має на меті перевірку та тестування існуючої мережі на предмет несправностей, проблем із захисною ізоляцією, перевіряє справність запобіжних пристроїв та електричних автоматів. В ході електровимірювальних робіт виявляються слабкі місця електромережі об’єкту та ізоляції, що потенційно можуть призвести до короткого замкнення та пожежі.

Розуміючи важливість виконання даних профілактичних заходів виконання електровимірювальних робіт на промислових об’єктах є обов’язковою мірою, що визначено на законодавчому рівні відповідними документами, що регламентують пожежну безпеку в Україні.

Необхідність та періодичність проведення заміру опору ізоляції встановлено діючими ПРАВИЛАМИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ та ПРАВИЛАМИ УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. Дані електровимірювальні роботи являються обов’язковими до виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування! Невиконання даних безпекових заходів являється грубим порушенням правил пожежної безпеки та охорони праці, так як може призвести до пожежі, травмування та загибелі робочого персоналу та відвідувачів.

Періодичність обов’язкового проведення замірів опору ізоляції залежить від типу об’єкту, виду електричних мереж та потужності електрообладнання об’єкту, та варіюється в межах 1 раз на 1-2 роки. Спеціалісти нашої компанії, які являються кваліфікованими електриками наполегливо рекомендують дотримуватись технічних регламентів експлуатації електричного обладнання та проводити дані електровимірювальні роботи щорічно!

Вартість виконання робіт із заміру опору ізоляції залежить від кількості електрообладнання та обсягу електричних мереж об’єкта обстеження.

Мінімальна ціна за виконання даного виду робіт становить 1500грн.

Окрім заміру опору ізоляції наша компанія проводить також і інші електровимірювальні роботи:

  • Заміри опору розтікання;
  • Перевірка контурів заземлення;
  • Замір повного опору «фаза — нуль»
  • Перевірка електричних захисних систем та запобіжних пристроїв.