Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) Полтавщини у січні–вересні 2013р. становила 365,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2013р. становила 18,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 79,1% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 жовтня 2013р. становив 2,1% населення працездатного віку пишут свіжі новини

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець вересня 2013р. становила 3,2 тис. (на кінець вересня 2012р. – 3,1 тис.).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 1 жовтня 2013р. становило 6 осіб.

У січні–вересні 2013р. у загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне третє було на підприємствах переробної промисловості, кожне восьме – на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності та кожне десяте – в державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на 1 жовтня п.р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (28,6% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (21,8%) і працівників сфери торгівлі та послуг (11,9%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,5%) і технічних службовців (2,3%).

За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2013р.було працевлаштовано 20,2 тис. осіб, або 36,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у вересні п.р. – 2,0 тис. осіб, що становить 9,8% усіх громадян, працевлаштованих за дев’ять місяців 2013р.

У січні–вересні 2013р. майже половина безробітних (49,3%) отримали роботу на підприємствах сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства, кожний шостий безробітний – на підприємствах переробної промисловості.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні п.р., 58,3% становили жінки, 48,8% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2013р., становила 16,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1053 грн., що дорівнює 91,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).